Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2008

Ερωτήσεις Ν...


Έχω αποκτήσει το αντικείμενο της επιθυμίας μου και απογοητεύτηκα απ' αυτό; γι' αυτό είμαι μελαγχολικός; το κατέχω ακόμα αλλά δεν το επιθυμώ πια; είναι που το αίτιο της επιθυμίας μου έχει υποχωρήσει;
ή απλώς έχω καθηλωθεί, είμαι καθηλωμένος ... από το χαμένο αντικείμενο, και ανίκανος να πενθήσω την απώλεια; ...
Θλίβομαι γιατί μονάχα το ανοίκειο και το ξένο συναντώ;
ή γιατί ξέρω πως για το ... οικείο είναι που θα χάσω την επιθυμία μου; (για το ίδιο μου το ... σπίτι)
Στον έρωτα, η λαγνεία, η ικανοποίηση, είναι για να αποφύγω ακριβώς την αναμονή; για να αποφύγω τη φαντασίωση; για να αποφύγω τί; (μέσα στη φαντασίωση ...)(ποια ... πραγματικότητα μέσα στη φαντασίωση)
Ακριβώς μέσα απο τα χάσματα και τις ρωγμές της γλώσσας μου και της ... νόησής μου είναι που διαρρέει το "πραγματικό" ένα ... ανόητο "πραγματικό", πολυσκοπικό, που καταλύει την ίδια μου τη γλώσσα ως ... ανόητη;
Κι έπειτα αυτό που λέει ... "έχω χάσει τη φαντασία μου" ... ; Κάποια "πραγματικότητα" καταλύει τη φαντασία μου;
"Ονειρευόμαστε" διαρκώς; Όνειρα φαντασίωσης, όνειρα προσποίησης; ...
Κι έπειτα στον ύπνο μας, είμαστε πιο πραγματικοί παρά ποτέ;
Μετατρέπω το χάσμα της ασυμφωνίας σε επιχείρημα υπερ της ... συμφωνίας;
Υπάρχει ... εμμένον υπόλειμμα (αυτό που λέμε "σκληρός πυρήνας του Πραγματικού") που δεν ανάγεται σε (καθολικό) παιχνίδι απατηλών κατοπτρισμών;
Δεν είμαι παρα μια συνείδηση του (των) ονείρου μου; (το φαντασιωσικό πλαίσιο του τρόπου που πράττω;)΄
Όποτε μετρώ, μετριέμαι; έχω ήδη μετρηθεί;
Οι προφητείες πραγματοποιούνται μέσω της ανακοίνωσής τους;
Η πλάνη μου είναι κομμάτι της αλήθειας της ίδιας;
Η επιθυμία μου ήταν εξαρχής τμήμα του .. παιχνιδιού;
Αποδίδω υλικότητα στο κενό;
Την πρώτη φορά ένα ενδεχομενικό τραύμα ... και έπειτα με την "επανάληψη" καθορίζω τη συμβολική του ... αναγκαιότητα; Έτσι βαδίζω από την ... εμπειρία στο ... συμβολικό;
Μόνο μέσω της αυταπάτης (της ... "μεταβίβασης") μπορώ να προάγω συμβολικά τα καθηλωμένα-καθηλωτικά φαντασιακά μου ίχνη;