Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

"The real act of discovery consists not in finding new lands but in seeing * with new eyes" .. Marcel Proust


 and (re)seeing, RE-SEEING, RESEEING, R E S E E I N G .... A^j^.

Δεν υπάρχουν σχόλια: