Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

"...Εσύ μοιχέ, εσύ ληστή..."


"...Πήγαινε λοιπόν ζωσμένος την ψυχή
να ξεκοιλιάσεις
ζωσμένος την ψυχή, την ψυχή να ξεκοιλιάσεις..."

Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: