Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

"...Μπορούσες ν' ακούσεις θρήνο πιο εκμαυλιστικό;..."

"...Και το τραγούδι του νερού δίπλα στο δέντρο γνωρίζει από παλιά αυτό που εγώ, νέος, έχω ξεχάσει, μεσα στα αιφνίδια γηρατιά της γροθιάς, στα αιφνίδια γηρατιά του βουβώνα, της μνήμης..."

Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: