Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009"... στεφανωμένος, κυκλωμένος με στέφανα
Γύρω γύρω βρίσκονται τα προσωπά σου ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: